Blog

Proputovanje

Ovdje smo samo na proputovanju. Kao na godišnjem odmoru. Ili poslovnom putu. Jedno određeno vrijeme, odvojeno da bismo negdje otišli s nekim ciljem. Čak i kad se čini da cilja nema - da smo otputovali upravo zato da nemamo ni ciljeve ni planove, da se odmaknemo od nametnutog i zadanog - i to je cilj.… Continue reading Proputovanje